Kagawa
Sushi
1Results

English Menu

SAKURA SUSHI
Takamatsu / Sushi
2000 JPY Course (9 Items)
© Gurunavi, Inc.