Musashi-Kosugi / Hiyoshi / Tsunashima
Indian Curry
1Results